Previous Entry Share Next Entry
Mình là con gái đó...
sakurared
Muốn có ai đó xỉa xói mình
Muốn có ai đó mắng mình ngốc

Muốn có ai đó xoa đầu mình
Muốn có ai đó coi mình là con mèo nhỏ mà thôi


Càng đọc ấm áp văn thì càng thấy chạnh lòng. Người tốt như thế căn bản là không có
Không ai có thể quý trọng người khác đến như thế


Muốn mơ mộng một chút lắm chứ.
Nhưng mà....
Haizzzz
Không có và có thì cũng không đến lượt mình thì mơ để làm gì


Có những thế giới dù không thực nhưng vẫn rất đẹp nhỉ?
Thấy ấm lòng
Cũng nên mơ mộng một chút đi thôi
Để thấy thế giới này vẫn còn đáng yêu lắm.


Mình là con gái mà.

Thật muốn làm Lâm Viễn quá đi

  • 1
Ok, no pro

Let me some days to upload ^^. I wanna share to everyone two DVD in vob file but it's sad that noone upload. I only have avi versuin >_

(Deleted comment)
sorry, your pm doesnt work >.<
your items are already shipped , so cant add that card :(

Oh, i see >_<
Maybe i will get it next month if it 's still available ^^
I'm interested in your Alice Nine photosets so much but now I run out of money
Ahaha. So, see you next month
Thank youuuu ^^

Hey!
Yup, they were shipped separately. I think it takes more time to arrive from Japan.. oO"

  • 1
?

Log in

No account? Create an account